top of page

กันแดดที่คุณใช้กำลังทำลายปะการังอยู่รึเปล่า?
กันแดดที่คุณใช้กำลังทำลายปะการังอยู่รึเปล่า?


หลายคนยังไม่ทราบถึงผลกระทบจากการใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล