top of page

เราต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด”  

                    ขั้นต่ำ ปวช, 

                      รับเฉพาะคนที่ทุ่มเทให้กับงานและพร้อมจะโตไปด้วยกัน

                      สถานที่ทำงาน: Home office ซอยศรีด่าน 14 ถนนศรีนครินทร์ หรือ Home office 13 ถนนจันทร์ เขตสาทร หรือ ทำงานนอกสถานที่ แล้วแต่นัดหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

 

ส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

หรือพูดคุยกับเราก่อนได้ทางไลน์ @chouthailand  (มีเครื่องหมาย @)

 

กำหนดการ

เปิดรับสมัครรอบแรก

21 ม.ค. - 26 ม.ค.          สามารถส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

29 ม.ค.หรือ 31 ม.ค.      สัมภาษณ์รอบที่ 1

 

bottom of page