top of page

เราต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด”  

                    ขั้นต่ำ ปวช, 

                      ค่าตอบแทน 12,000-15,000บาท /เดือน

                      สถานที่ทำงาน: Home office ซอยศรีด่าน 14 ถนนศรีนครินทร์ หรือ 13 ถนนจันทร์ เขตสาทร หรือ ทำงานนอกสถานที่ แล้วแต่นัดหมาย

 

ส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

หรือพูดคุยกับเราก่อนได้ทางไลน์ @chouthailand  (มีเครื่องหมาย @)

 

กำหนดการ

เปิดรับสมัครรอบแรก

21ม.ค. - 26ม.ค.        สามารถส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

28ต.ค.หรือ 31 ม.ค.   สัมภาษณ์รอบที่ 1

 

เปิดรับสมัครรอบสอง

---------------       สามารถส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

---------------       สัมภาษณ์รอบที่ 2

 

โช ไทยแลนด์

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการการตลาด  จำนวน 1 อัตรา


 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี

- มีความรักและตั้งใจในการทำงาน

- ชอบเครื่องสำอางรักการรีวิวหรืออ่านรีวิวเกี่ยวกับความสวยความงาม

- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

- ทันเหตุการณ์ เข้าถึงการสื่อสารช่องทางใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

- มีความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ facebook, instagram, line@ และสื่อออนไลน์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะพอสมควรด้านการใช้ ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ

- สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพ  เช่น photoshop, illustrator

- สามารถถ่ายภาพได้


รายละเอียดงาน

  1. บริหารจัดการ online ช่องทางต่างๆ เช่น

  2.  Instagram, Line@, Website/blog, Lazada, Shoppee, อื่นๆ

  3. คิดวิธีการเพิ่มยอดขายหรือทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ

  4. จัดทำสื่อทางการตลาด

  5. รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน สนับสนุนให้ทำงานคล่องตัว เป็นไปตามแผนการ

  6. จัดทำและควบคุมการส่งสินค้า และเอกสารต่างๆ

  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า blogger สื่อต่างๆ

  8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

Home office ซอยศรีด่าน 14 ถนนศรีนครินทร์ หรือ 13 ถนนจันทร์ เขตสาทร หรือ ทำงานนอกสถานที่ แล้วแต่นัดหมาย

 

เงินเดือน

12,000-15,000 บาท

ทดลองงาน 1 เดือน

สนใจสมัครกรุณาติดต่อ
090-989-1969 

chouthailand@gmail.com หรือทางไลน์ไอดี @chouthailand (มีเครื่องหมาย @ ด้วย)

bottom of page