เราต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด”  

                    ขั้นต่ำ ปวช, 

                      ค่าตอบแทน 12,000-15,000บาท /เดือน

                      สถานที่ทำงาน: Home office ซอยศรีด่าน 14 ถนนศรีนครินทร์ หรือ 13 ถนนจันทร์ เขตสาทร หรือ ทำงานนอกสถานที่ แล้วแต่นัดหมาย

 

ส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

หรือพูดคุยกับเราก่อนได้ทางไลน์ @chouthailand  (มีเครื่องหมาย @)

 

กำหนดการ

เปิดรับสมัครรอบแรก

21ม.ค. - 26ม.ค.        สามารถส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

28ต.ค.หรือ 31 ม.ค.   สัมภาษณ์รอบที่ 1

 

เปิดรับสมัครรอบสอง

---------------       สามารถส่ง resume ได้ทาง chouthailand@gmail.com

---------------       สัมภาษณ์รอบที่ 2

 

© 2013 ChouThailand.com

  • youtube
  • instagram
  • line icon
  • fb
Chou Motions massage cream