top of page

สมาธิกับชีวิตประจำวัน


รู้หรือไม่...ว่าหากในชีวิตประจำวันของเรานั้น การมีสมาธิที่ดี ก็จะทำให้ชีวิตดี และพบแต่ความสุขตลอดวัน

การทำสมาธิ เป็นการทำเพื่อให้จิตใจสงบ หลีกเลี่ยงจากความฟุ้งซ่าน ความเครียด เพื่อให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ มีสมาธิในการทำงาน มีสมาธิในการสอบ มีสมาธิในการขับรถ ฯลฯ และเป็นการเตรียมพลังให้พร้อมรับกับสิ่งที่จะเจอในแต่ละวัน