top of page

เรียนต่อขนตาที่ไหนดี

เรียนต่อขนตาที่ไหนดี


หลายคนกำลังพยายามสร้างอาชีพ กำลังหาที่เรียนต่อขนตาดีๆ คุ้มค่าในการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อขนตาก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็สามารถสร้างอาชีพได้ ได้ผลตอบแทนไม่น้อยเช่นกัน

ทีนี้จะเรียนต่อขนตาที่ไหน กับครูต่อคนตาคนไหนดี ?

คนที่ต่อขนตาเป็นอาจจะมีมากมาย แต่ผู้มีความรู้ในการต่อขนตาอย่างเดียวก็คงไม่ได้ ผู้สอนต้องมีความสามารถในการสอนหรือถ่ายทอด พร้อมกับความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีกัก

ไหนจะใครจะกุมเงินไปเรียนแล้ว ไม่อยากเสียเวลา วันนี้ทางเราได้รวบรวมสถาบัน/ครูสอนต่อต่อขนตามาไว้ให้ลองเลือกเรียนกันค่ะ


1. เรียนต่อขนตา ครูพิมพ์ Natthaya Pim Naklai

ชื่อสถาบันสอนต่อขนตา : Lasherist Studio

ชื่อครู : ครูพิมพ์

เนื้อหาหลัก : ครูพิมพ์สอนตั้งแต