top of page

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแต่งหน้า (Make up words)


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแต่งหน้า ที่เรามักได้ยิน และใช้กันอยู่เป็นประจำ